Archief per Maand: juli 2013

Solidariteit voor het gezin

Doordat  Milana Vlooienbeten had, ben ik op de hoogte gebracht door de mama, dat de vlooienbeten waarschijnlijk van bij de onthaalmoeder komen, waar een hond verblijft.
Ik was verbaasd te horen dat Milana bij een onthaalmoeder was alle dagen, daar ik als vader Milana slechts om de 2 weken te zien krijg.
Ik heb herhaaldelijk gevraagd wie de onthaalmoeder is, mijn ex negeert deze vraag.
Na tussenkomst van CAW heb ik de gegevens van de onthaalmoeder gekregen. Ik nam contact met haar op en bracht een bezoek. Ik had een goed gesprek, de onthaalmoeder vertelde mij dat ze wekelijks informatie zou doorsturen over Milana.
3 dagen later kreeg ik een telefoon van solidariteit voor het gezin en kreeg de mededeling dat ik geen recht had op informatie omdat volgens het vonnis ik enkel beperkt bezoekrecht heb.
Ik maakte een afspraak met solidariteit voor het gezin, en vroeg mij aan te tonen waar in het vonnis dat dit stond, omdat het vonnis schrijft dat wij beide ouders instaan voor de opvoeding van het kind en dat informatie over het kind mij niet mag ontzegd worden. Ze legden mij het vonnis voor dat ze doorgestuurd kregen van Klemenswerk.  Ik kwam tot de constatatie dat ze ENKEL over de ONEVEN pagina’s beschikken van het vonnis, blijkbaar had de persoon die mij contacteerde NIET EENS het vonnis gelezen en de persoon die mij te woord stond blijkbaar ook niet. (Bij het lezen van een document zou men volgens mij merken dat er pagina’s ontbreken!) Maw had ik geen recht op informatie door een vonnis dat zij niet eens gelezen hadden!
Toen het probleem met het vonnis aan de orde kwam, werd de reden verschoven naar het contract dat ze met de mama hadden. Omdat ze met de mama een Nederlands contract (mama kon nauwelijks Nederlands toen het contract ondertekend werd) opgemaakt hebben, heb ik geen recht als vader om iets te weten of om informatie door te geven. Maw zou een contract van solidariteit voor het gezin BOVEN de wet staan.
Ik kwam ook te weten dat indien de mama het kind niet zou ophalen, dat zij dan over telefoonnummers beschikten in geval van nood. Mijn nummer stond daar niet bij.
Indien de beide nummers niet zouden beantwoord worden, dan zou Milana geplaatst worden in een noodopvang in Evergem. ZONDER dat ik als vader daar iets zou van vernemen! Niemand van solidariteit voor het gezin had enige contactgegevens van mij en wist zelfs niet van mijn bestaan af!
Later kreeg ik nog een schrijven van Solidariteit voor het gezin, waarin een brief in bijlage stak met de voorwaarden en daarin stond dat ik Milana niet mag ophalen tijden het verblijf van Milana bij de mama (er is geen sprake van informatie)
Wel is er sprake dat ze geen informatie doorgeven aan derden, terwijl ze WEL informatie doorgegeven hebben aan CAW en aan de sociale onderzoekster. Maw houden ze zich niet eens aan hun EIGEN voorwaarden.

Later kwam er opnieuw een tussenkomst van CAW, die ons beide ouders een overeenkomst liet tekenen, waardoor Solidariteit voor het gezin mij als eerste in rang zou op de hoogte brengen.Maw tussenkomst van een derde partij zoals CAW kan een regeling maken, BOVEN het contract en BOVEN de uitspraak van een vonnis. Terwijl ik als vader geen enkele inspraak heb.

10 jul 2013

Klacht neergelegd bij Directeur CAW

Op 07 mei 2013 heb ik een mail gestuurd naar de directeur van CAW, omwille van de werking binnen Klemenswerk, feit dat de “begeleidster” Rosi Vervaet de zaken anders gaat vertellen dan ze in werkelijkheid zijn en dat zij informatie achter aan het houden is/verbergen. Ik kreeg vrij snel antwoord dat de locale directeur mij zou contacteren.  Hiervoor heb ik nog een reminder moeten sturen.
Uiteindelijk had ik een afspraak met de Locale directeur, hij vertelde mij dat er mogelijks inschattingsfouten waren gemaakt omdat door mijn ex-partner sprake was van agressiviteit, daardoor werd communicatie naar mij toe geblokt, uit veiligheid. Vreemd want ik was bij Rosi Vervaet aanwezig enkele dagen nadat mijn ex-partner aankwam in het opvangtehuis en Rosi Vervaet weigerde naar mijn verhaal te luisteren, ze wou niet weten dat mijn ex-partner het kind al een paar keer had laten vallen, dat ze geen eten wou geven, geen drinken, enz…. Rosi Vervaet vond dat dit een manier was om mijn ex-partner “zwart” te maken, terwijl ik wou doorgeven WAAROM er discussies waren bij ons in de relatie.

Op de afspraak met de heer Slock werden een paar zaken voorgesteld om de situatie terug in evenwicht te krijgen, er zou een extern persoon aangesteld worden om te communiceren met Klemenswerk.
Dit gebeurde ook en ik kreeg het gevoel dat er betering kwam in de situatie, hierdoor kreeg ik inzicht in het doktersdossier van Milana, en kreeg ik de informatie van de onthaalmoeder (ex wou aan geen kanten doorgeven wie dit was, waar, enz..)
Eindelijk op weg naar een correcte situatie leek mij.
Ik kreeg het telefoonnummer van de onthaalmoeder waar Milana verblijft alle dagen, ik maakte een afspraak met haar en was meer gerustgesteld te weten waar Milana alle dagen verblijft.
De dag erna kwam Rosi Vervaet opnieuw in actie, zij had contact gehad met solidariteit voor het gezin en doorgegeven dat ik Enkel Milana mocht zien op eerste en derde weekeinde van de maand. Ik kreeg een telefoon van solidariteit van het gezin om mij te melden dat ik geen recht meer had op informatie, de reden was omdat het zo was volgens het vonnis volgens hen. Later maakte ik een afspraak met Solidariteit om dit te bespreken, ze toonden mij het vonnis, ik stelde vast dat zij enkel over de ONEVEN pagina’s beschikten, terwijl het in het vonnis staat dat wij als ouders dezelfde kansen hadden. De bediende had niet eens het vonnis gelezen, anders had zij direct gezien dat het vonnis niet compleet was.
Blijkbaar had Rosi Vervaet “per vergissing” de even pagina’s “vergeten” doorsturen.

07 jul 2013