Archief per Maand: januari 2014

Oogontsteking

Sinds 18 januari 2014 is er nu een regeling van de tegenpartij dat ik Milana mag ophalen (en terugbrengen) elke week.
week 1 zaterdag
zondag week 2 vrijdag – zaterdag
week 3 zaterdag – zondag
week 4 Milana blijft bij de moeder (ondanks dat Milana alle dagen bij de moeder kan zijn, wil de moeder ook een weekeinde met Milana, ze staat er niet voor open om haar 2 dagen in de week met mij laten doorbrengen ipv het weekeinde! (Ze heeft liever dat Milana bij een vreemde verblijft (onthaalmoeder) ipv tijd met haar vader door te kunnen brengen!
Vandaag haalde ik Milana op en ze had een irritatie aan haar oog, ging daarvoor naar de dokter en blijkt dat het een ernstige oogontsteking is, welke te wijten is aan haar neusje die non-stop verstopt is.
Milana moet medicatie nemen, dit kan ik slecht geven in het weekeinde, daarna dient de moeder dit verder te zetten.
Ik gaf de medicatie af en kreeg daarna een schrijven dat ze de siroop niet zal geven omdat het “ouderwets” is en dat er suiker en parabenen inzitten. Ze heeft naar de dokter gebeld (om mij te checken) en gaat nog bij haar eigen dokter gaan ook, ook zou ze nog 5 andere dokters gevraagd hebben om advies, welke allemaal vertelden dat de siroop niet goed is (?)

dok25-1-14
Maw, ze doet niets aan haar oogje, als ik dan bij de dokter ga, dan gaat ze zelf ook bij een dokter gaan…
De dag voordat ik Milana ophaalde, kreeg ik een email dat Milana reeds 1 week een irritatie heeft aan haar oog en schuift ze de schuld naar mij toe, volgens haar had ze de irritatie doordat ik mijn handen niet was en doordat ik met haar ging zwemmen! Milana had aan geen kanten een irritatie wanneer ik haar terugbracht 19 januari! Wat ook de reden zou zijn van de irritatie, het was aangeraden om met Milana naar de dokter te gaan, wat volgens de moeder weeral niet nodig was. Dit is reeds de 3e keer dat ik moet ingrijpen zodat Milana de kans krijgt om te genezen!
lefteye

25 jan 2014

Nog steeds problemen met Milana haar gezondheid

Milana niet gezien sinds 27 december, tegenpartij wou Milana niet meegeven omdat ze niet akkoord waren dat de moeder Milana ophaalt, volgens hen is dit te lastig voor het kind. Omdat de moeder geen wagen heeft.
Daarom dien ik verder als taxi te spelen en het risico te lopen dat ik te laat ben, enz…
Milana was betrekkelijk gezond deze keer, op uitzondering van haar neus, die nog steeds verstopt is. Ik heb zoals altijd de nodige zorgen gedaan met fysiologisch water en een neusspray. Maar ik krijg dit niet gezond op slechts 1 weekeinde, als de moeder en de onthaalmoeder niet verder doet…
In ieder geval we hadden een fijn weekeinde samen en Milana kon haar badpak uittesten in het zwembad 😉

19 jan 2014

2 maand geen contact

Ik zag mijn dochtertje slechts 1 week gedurende 2 maand.
Momenteel nog steeds geen nieuws wanneer ik haar terug zal zien.

15 jan 2014

Geen vooruitzicht

Sinds 27 december 2013 heb ik Milana nog gezien, ik weet niets van haar, enz…
Gisteren vernam ik dat er nog geen besluiten zijn neergelegd omdat de tegenpartij zoals altijd gewoon op alles nee zegt.
Er werd een voorstel ingediend bij de tegenpartij zo Milana haar vader kan zien. Ze gaan niet akkoord met het feit dat de moeder Milana zou komen ophalen. Ik MOET Milana ophalen in ik MOET Milana terugbrengen.
Het afhalen door de mama is een te grote last voor haar, omdat ze geen rijbewijs heeft en daarom gaat de tegenpartij ervan uit dat ik dwars zit daar ik een gedeeld vervoer wil. De reden dat ik een gedeeld vervoer wens is in de eerste plaats omdat Milana slechts 66 uur per maand met mij kan doorbrengen, waarvan de reistijd van het ophalen en brengen er nog eens vanaf gaan.
Ook riskeer ik elke keer bij het terugbrengen dat de kans bestaat dat ik te laat ben en riskeer ik boete, gevangenisstraf en de kans dat Milana en ik elkaar nog minder zien.
De last die de mama opgeeft om Milana op te halen lijkt mij overdreven, daar dit slechts 2x per maand is en dat zij reeds 1 jaar dagelijks Milana naar een onthaalmoeder brengt in de ochtend en Milana’s avonds ophaalt bij de onthaalmoeder.
Ik heb maanden voorgesteld dat ik Milana zou ophalen en brengen om tijd bij mij door te brengen ipv bij een onthaalmoeder maar ex koos ervoor ondanks dat zij geen rijbewijs heeft en het lastig is voor haar om toch met de bus steeds de moeite te overbruggen om Milana elke dag te brengen en te halen. De last om ervoor te zorgen dat Milana zeker geen tijd bij haar vader kan verblijven, is blijkbaar minder zwaar dan haar kind op te halen. Ze verkiest dat Milana aan haar voordeur wordt afgegeven op straat, zoals dit reeds altijd gebeurd is. In tegenstelling dat ik de moeder binnen laat om op een humane manier Milana op te halen.
Maw Milana heeft momenteel GEEN recht op een papa omdat de moeder aan geen kanten van haar comfortabel standpunt wilt afstappen. Ik heb een voorstel naar de tegenpartij gedaan, dat ik Milana zal ophalen en terugbrengen de week later, zo ontneem ik de last van de moeder om het kind te moeten ophalen EN ontneem ik de last die ze heeft om zonder rijbewijs Milana van en naar de onthaalmoeder te brengen. Volgens de tegenpartij is het niet alleen te lastig voor de mama maar zou het voor Milana niet goed zijn om via bus en wandelen zo te moeten reizen.
Het lijkt mij zeer schikkelijk dat ik de last van de mama haar schouders haal en zou het voor Milana beter zijn dat zij niet dagelijks op deze manier moet reizen, ook zou Milana de kans hebben om een vader en een moeder te hebben, evenwaardige ouders zoals het hoort bij elke opvoeding van een kind.
Ik wacht het antwoord af van de tegenpartij. Meestal is elk antwoord “NEEN” – afwachten of tegenpartij eens zal beginnen denken in functie van Milana of dat ze steeds aan haarzelf blijft denken.

11 jan 2014

Afspraak solidariteit voor het gezin

Vandaag had ik een afspraak met de directie van solidariteit voor het gezien, ik had midden december 2013 contact opgenomen, omdat ik een en ander wou uitklaren ivm het feit dat ik als vader TOTAAL geen recht heb op informatie over Milana, ook dat ik geen recht heb om informatie door te geven in het voordeel van haar ontwikkeling.
De reden dat ik geen informatie krijg of mag geven, zou volgens solidariteit van het gezin te wijten zijn aan het feit dat zij een contract hebben met de mama en dat enkel zij daardoor recht heeft op informatie. (zie post solidariteit vh gezin)
Volgens de directrice geven zij geen informatie door aan derden over Milana, ik stel mij de vraag of de vader als “een derde” zou moeten behandeld worden. Milana is een kind van beiden, zowel van de mama als van de papa.
Er was ondertussen een vonnis die ondertussen verlopen is, waarin stond dat wij beiden volwaardige ouders zijn maar dat de hoofdverblijfplaats bij de mama is en dat ik om de 2 weken Milana 1 weekeinde mag ophalen en terugbrengen.
Geen reden om mij als “derde” te beschouwen.
Daarnaast heeft solidariteit voor het gezin WEL informatie doorgegeven aan derden, zijnde aan iemand van CAW, de begeleiders van Klemenswerk en aan de sociale onderzoekster.
Het was voor mij onmogelijk om mijn contactgegevens op te geven om mij te contacteren indien door een of andere omstandigheid Milana niet zou komen ophalen, als argument was er dat zij ENKEL de mensen zouden contacteren die de mama opgegeven heeft. Indien deze mensen niet de telefoon zouden beantwoorden dan zou Milana in een noodopvang geplaatst worden, omdat zij dus een contract hebben met de mama waar ik niet op sta.
Wel is het gelukt voor een derde, zijnde een personeelslid van CAW om dit te bedingen. Hij heeft contact opgenomen met solidariteit voor het gezin en heeft een wederzijdse overeenkomt doorgegeven tussen de moeder en ik.
Dus een derde kan gewoon zaken verrichten die een vader niet kan.
De directrice zou een en ander uitzoeken en zou mij volgende week op de hoogte brengen. Ik wacht hoopvol en met spanning af.

10 jan 2014