VADERRECHTEN

Oogontsteking

Sinds 18 januari 2014 is er nu een regeling van de tegenpartij dat ik Milana mag ophalen (en terugbrengen) elke week.
week 1 zaterdag
zondag week 2 vrijdag – zaterdag
week 3 zaterdag – zondag
week 4 Milana blijft bij de moeder (ondanks dat Milana alle dagen bij de moeder kan zijn, wil de moeder ook een weekeinde met Milana, ze staat er niet voor open om haar 2 dagen in de week met mij laten doorbrengen ipv het weekeinde! (Ze heeft liever dat Milana bij een vreemde verblijft (onthaalmoeder) ipv tijd met haar vader door te kunnen brengen!
Vandaag haalde ik Milana op en ze had een irritatie aan haar oog, ging daarvoor naar de dokter en blijkt dat het een ernstige oogontsteking is, welke te wijten is aan haar neusje die non-stop verstopt is.
Milana moet medicatie nemen, dit kan ik slecht geven in het weekeinde, daarna dient de moeder dit verder te zetten.
Ik gaf de medicatie af en kreeg daarna een schrijven dat ze de siroop niet zal geven omdat het “ouderwets” is en dat er suiker en parabenen inzitten. Ze heeft naar de dokter gebeld (om mij te checken) en gaat nog bij haar eigen dokter gaan ook, ook zou ze nog 5 andere dokters gevraagd hebben om advies, welke allemaal vertelden dat de siroop niet goed is (?)

dok25-1-14
Maw, ze doet niets aan haar oogje, als ik dan bij de dokter ga, dan gaat ze zelf ook bij een dokter gaan…
De dag voordat ik Milana ophaalde, kreeg ik een email dat Milana reeds 1 week een irritatie heeft aan haar oog en schuift ze de schuld naar mij toe, volgens haar had ze de irritatie doordat ik mijn handen niet was en doordat ik met haar ging zwemmen! Milana had aan geen kanten een irritatie wanneer ik haar terugbracht 19 januari! Wat ook de reden zou zijn van de irritatie, het was aangeraden om met Milana naar de dokter te gaan, wat volgens de moeder weeral niet nodig was. Dit is reeds de 3e keer dat ik moet ingrijpen zodat Milana de kans krijgt om te genezen!
lefteye

25 jan 2014

Nog steeds problemen met Milana haar gezondheid

Milana niet gezien sinds 27 december, tegenpartij wou Milana niet meegeven omdat ze niet akkoord waren dat de moeder Milana ophaalt, volgens hen is dit te lastig voor het kind. Omdat de moeder geen wagen heeft.
Daarom dien ik verder als taxi te spelen en het risico te lopen dat ik te laat ben, enz…
Milana was betrekkelijk gezond deze keer, op uitzondering van haar neus, die nog steeds verstopt is. Ik heb zoals altijd de nodige zorgen gedaan met fysiologisch water en een neusspray. Maar ik krijg dit niet gezond op slechts 1 weekeinde, als de moeder en de onthaalmoeder niet verder doet…
In ieder geval we hadden een fijn weekeinde samen en Milana kon haar badpak uittesten in het zwembad 😉

19 jan 2014

2 maand geen contact

Ik zag mijn dochtertje slechts 1 week gedurende 2 maand.
Momenteel nog steeds geen nieuws wanneer ik haar terug zal zien.

15 jan 2014

Geen vooruitzicht

Sinds 27 december 2013 heb ik Milana nog gezien, ik weet niets van haar, enz…
Gisteren vernam ik dat er nog geen besluiten zijn neergelegd omdat de tegenpartij zoals altijd gewoon op alles nee zegt.
Er werd een voorstel ingediend bij de tegenpartij zo Milana haar vader kan zien. Ze gaan niet akkoord met het feit dat de moeder Milana zou komen ophalen. Ik MOET Milana ophalen in ik MOET Milana terugbrengen.
Het afhalen door de mama is een te grote last voor haar, omdat ze geen rijbewijs heeft en daarom gaat de tegenpartij ervan uit dat ik dwars zit daar ik een gedeeld vervoer wil. De reden dat ik een gedeeld vervoer wens is in de eerste plaats omdat Milana slechts 66 uur per maand met mij kan doorbrengen, waarvan de reistijd van het ophalen en brengen er nog eens vanaf gaan.
Ook riskeer ik elke keer bij het terugbrengen dat de kans bestaat dat ik te laat ben en riskeer ik boete, gevangenisstraf en de kans dat Milana en ik elkaar nog minder zien.
De last die de mama opgeeft om Milana op te halen lijkt mij overdreven, daar dit slechts 2x per maand is en dat zij reeds 1 jaar dagelijks Milana naar een onthaalmoeder brengt in de ochtend en Milana’s avonds ophaalt bij de onthaalmoeder.
Ik heb maanden voorgesteld dat ik Milana zou ophalen en brengen om tijd bij mij door te brengen ipv bij een onthaalmoeder maar ex koos ervoor ondanks dat zij geen rijbewijs heeft en het lastig is voor haar om toch met de bus steeds de moeite te overbruggen om Milana elke dag te brengen en te halen. De last om ervoor te zorgen dat Milana zeker geen tijd bij haar vader kan verblijven, is blijkbaar minder zwaar dan haar kind op te halen. Ze verkiest dat Milana aan haar voordeur wordt afgegeven op straat, zoals dit reeds altijd gebeurd is. In tegenstelling dat ik de moeder binnen laat om op een humane manier Milana op te halen.
Maw Milana heeft momenteel GEEN recht op een papa omdat de moeder aan geen kanten van haar comfortabel standpunt wilt afstappen. Ik heb een voorstel naar de tegenpartij gedaan, dat ik Milana zal ophalen en terugbrengen de week later, zo ontneem ik de last van de moeder om het kind te moeten ophalen EN ontneem ik de last die ze heeft om zonder rijbewijs Milana van en naar de onthaalmoeder te brengen. Volgens de tegenpartij is het niet alleen te lastig voor de mama maar zou het voor Milana niet goed zijn om via bus en wandelen zo te moeten reizen.
Het lijkt mij zeer schikkelijk dat ik de last van de mama haar schouders haal en zou het voor Milana beter zijn dat zij niet dagelijks op deze manier moet reizen, ook zou Milana de kans hebben om een vader en een moeder te hebben, evenwaardige ouders zoals het hoort bij elke opvoeding van een kind.
Ik wacht het antwoord af van de tegenpartij. Meestal is elk antwoord “NEEN” – afwachten of tegenpartij eens zal beginnen denken in functie van Milana of dat ze steeds aan haarzelf blijft denken.

11 jan 2014

Afspraak solidariteit voor het gezin

Vandaag had ik een afspraak met de directie van solidariteit voor het gezien, ik had midden december 2013 contact opgenomen, omdat ik een en ander wou uitklaren ivm het feit dat ik als vader TOTAAL geen recht heb op informatie over Milana, ook dat ik geen recht heb om informatie door te geven in het voordeel van haar ontwikkeling.
De reden dat ik geen informatie krijg of mag geven, zou volgens solidariteit van het gezin te wijten zijn aan het feit dat zij een contract hebben met de mama en dat enkel zij daardoor recht heeft op informatie. (zie post solidariteit vh gezin)
Volgens de directrice geven zij geen informatie door aan derden over Milana, ik stel mij de vraag of de vader als “een derde” zou moeten behandeld worden. Milana is een kind van beiden, zowel van de mama als van de papa.
Er was ondertussen een vonnis die ondertussen verlopen is, waarin stond dat wij beiden volwaardige ouders zijn maar dat de hoofdverblijfplaats bij de mama is en dat ik om de 2 weken Milana 1 weekeinde mag ophalen en terugbrengen.
Geen reden om mij als “derde” te beschouwen.
Daarnaast heeft solidariteit voor het gezin WEL informatie doorgegeven aan derden, zijnde aan iemand van CAW, de begeleiders van Klemenswerk en aan de sociale onderzoekster.
Het was voor mij onmogelijk om mijn contactgegevens op te geven om mij te contacteren indien door een of andere omstandigheid Milana niet zou komen ophalen, als argument was er dat zij ENKEL de mensen zouden contacteren die de mama opgegeven heeft. Indien deze mensen niet de telefoon zouden beantwoorden dan zou Milana in een noodopvang geplaatst worden, omdat zij dus een contract hebben met de mama waar ik niet op sta.
Wel is het gelukt voor een derde, zijnde een personeelslid van CAW om dit te bedingen. Hij heeft contact opgenomen met solidariteit voor het gezin en heeft een wederzijdse overeenkomt doorgegeven tussen de moeder en ik.
Dus een derde kan gewoon zaken verrichten die een vader niet kan.
De directrice zou een en ander uitzoeken en zou mij volgende week op de hoogte brengen. Ik wacht hoopvol en met spanning af.

10 jan 2014

Mooie kerst

Na 2 tevergeefse pogingen om Milana op te halen, kreeg mijn advocaat van de tegenpartij een schrijven (ondertussen 5 weken dat Milana en ik elkaar niet zagen)

Volgens tegenpartij zijn wij laks omdat we geen contact opnamen ivm het bezoekrecht van het kind (terwijl ik reeds 2 x aan de deur stond en Milana niet meekreeg, door de waanideeën van mijn ex dat ik Milana niet meer zou terug brengen (ik heb steeds tot op de seconde Milana teruggebracht, volgens afspraak)

Uiteindelijk heeft de tegenpartij besloten dat ik Milana “mag” ophalen op zaterdag 21 december 2013 en dat ze terug diende afgegeven worden op zaterdag 21 december 2013.De tegenpartij beslist steeds, er is geen enkel overleg mogelijk.
Wat het terugbrengen betreft, had ik voorgesteld dat de moeder Milana zou komen afhalen, tenslotte zijn wij beiden de ouders en mag van beide kanten een inspanning geleverd worden (ik haal en breng Milana sinds 1 jaar)
OOK: doordat ik Milana niet terugbracht in maart omwille van haar gezondheid, heb ik 3 jaar voorwaardelijk gekregen hiervoor. Maw elke keer dat ik Milana moet terugbrengen loop ik de kans indien ik te laat ben, dat er een effectieve straf komt

Tegenpartij wist nog te vertellen dat ik altijd een reden heb om te discussiëren omdat ik voorstelde dat de moeder Milana diende op te halen (geen idee waarom dit hun mening is? Het is niet ongewoon dat er een gedeeld vervoer is wat betreft het omgangsrecht) Ook geen idee waarom de moeder alle beslissingsrecht heeft?

Milana en ik hebben een zeer mooie periode gehad samen, haar neusje was zoals altijd terug verstopt (klik hier > 2e nacht tijdens slaap), ik heb opnieuw met fysiologisch water gespoeld en neusspray na enkele dagen was dit veel beter (klik hier > na enkele nachten later tijdens slaap)

Ik kreeg nog een pak met sms’en van mijn ex, enkele beschuldigingen enz… (sms’en hier)

27 dec 2013

Ex wil opnieuw Milana niet meegeven

Opnieuw sta ik aan de deur van Ex-partner, bel aan en via de parlofoon zeg ik dat ik Milana kom ophalen (eerst speelt ze nog spelletje om te vragen wie het is, enz…)
Ze weigert opnieuw om Milana mee te geven. Ik maak mij boos en roep dat ze moet stoppen met zo rot te zijn en te stoppen om mij als vader weg te houden van Milana.
Feit dat ik begin te roepen lijkt mij niet overdreven, volgens mij reageer ik zoals elke ouder zou reageren die zijn kind niet te zien krijgt.
Opnieuw heb ik aangifte gedaan bij de politie, het is nu reeds de 4e week dat Milana en ik elkaar niet zien. Ik mis haar en maak mij zorgen over haar (niet ongegrond, daar ze al maanden ziek is en dat ze geen enkel woordje kent, alle woordjes die ze leert bij mij is ze na 14 dagen opnieuw vergeten 🙁 buiten de woordjes die ze leerde van mij, heb ik totaal nog niets nieuws gehoord dat van bij de mama komt)

07 dec 2013

Ex-partner wil Milana niet meegeven

Op 30 november ga ik Milana afhalen omdat dit ons weekeinde is.Ik bel aan bij mijn ex-partner en ze vraagt via de parlofoon wie het is (terwijl ze zeer goed weet dat ik op zaterdag ochtend om 09u Milana kom ophalen)
Ik zeg niets omdat ik totaal geen communicatie wens met haar (ook omdat alle andere keren dat ik Milana ophaal, niets aan de parlofoon gezegd wordt, mijn ex-partner laat mij steeds 5-10 minuten wachten en komt dan de deur opendoen om Milana op straat af te geven. Nog nooit gebruikte ze de parlofoon, enkel die dag)
Ik belde opnieuw aan en zei dat ik Milana kwam ophalen, waarop ze antwoordde dat ze Milana niet wil meegeven voordat ik een document teken. Er is een vonnis dat we beiden moeten volgen dus er is geen reden dat er apart nog een document zou moeten getekend worden.
Ik doe uiteindelijk aangifte bij de politie, waar men contact met haar opneemt, haar verhaal is dat ze bang is dat ik Milana niet terugbreng.
Resultaat= ik krijg Milana niet te zien, is de derde week dat ik doorbreng zonder haar te zien (of er iets van te weten)

30 nov 2013

Prijskaartje

27 november 2013, reeds 1 jaar dat ik nauwelijks Milana zie heeft mij ondertussen 7940 € gekost

2400€ (12x 200€ alimentatie)
2500€ advocaat
400€ kleding voor Milana (ik betaal alimentatie maar moet kleding zelf kopen en kan deze slechts enkele keren gebruiken, op 2 maand slechts 4x, tegen dan is de kleding vaak te klein of is het een ander seizoen)
440€ brandstof (Milana ophalen en Milana terugbrengen)
300€ dokterskosten (moet steeds bij dokter van wacht, kreeg enkele kosten niet terug omdat ex wisselde van ziekenkas zonder dit door te geven)
700€ autostoel, kinderwagen (ik had een kinderwagen en autostoel in bruikleen van een vriendin maar ex nam deze mee en weigert deze terug te geven, uiteindelijk heb ik die vriendin ook 400€ moeten geven, daar deze goederen waarschijnlijk niet zullen terugkeren
= 6740€
ik spaar 100€/maand voor Milana terwijl we elkaar nauwelijks zien (Milana heeft nog een toekomst voor zicht)
= 7940€
Geen idee wat de komende jaren zullen kosten, waarschijnlijk zal dit in dezelfde richting gaan…
Advocate had 500€ alimentatie gevraagd voor haar, gelukkig is dit niet doorgegaan (kan nog komen)

Kosten voor mijn ex=
Ze krijgt 200€ alimentatie en 150€ kindergeld. Volgens de wet kost een baby 200€ per maand (ruim gerekend)
Ik deed een berekening via http://calc.oletr.net/renard.htm, volgens deze alimentatie wijzer zou ik 86 euro moeten betalen indien ik Milana 10% bij mij heb IPV 200  euro!!
Ik gaf 30% in omdat ze bij mij is tijdens de vakanties en dan zou ik 0 euro alimentatie moeten betalen. Moeder verdient er niet slecht aan. Komt daarbij ook nog dat tijdens de vakantie ik ook 200 euro betaal, terwijl Milana tijdens juli en augustus een halve maand bij mij is, waar ik alle kosten voor betaal en toch volle pot alimentatie aan de moeder moet geven.

Met andere woorden moet moeder niets bijdragen bij de kosten van ons kind
= 150€ winst (moeder hoeft blijkbaar niets te betalen) volgens berekening methode renard , heeft moeder 200 euro winst.
Advocaat= 0€ , ze krijgt een pro deo advocaat.
Daarbij komt nog dat ze 1047 euro OCMW steun krijgt, terwijl ze een eigendom bezit in Oekraïne die ze verhuurt aan een Amerikaan.
Uit elkaar gaan lijkt mij rendabel als moeder, minder als vader… Men zegt dat een kind een eigendom kost, zeker als vader… Los van het feit dat sinds zij in België is nog nooit 1 euro heeft uitgegeven van haarzelf

29 nov 2013

Solidariteit voor het gezin

Doordat  Milana Vlooienbeten had, ben ik op de hoogte gebracht door de mama, dat de vlooienbeten waarschijnlijk van bij de onthaalmoeder komen, waar een hond verblijft.
Ik was verbaasd te horen dat Milana bij een onthaalmoeder was alle dagen, daar ik als vader Milana slechts om de 2 weken te zien krijg.
Ik heb herhaaldelijk gevraagd wie de onthaalmoeder is, mijn ex negeert deze vraag.
Na tussenkomst van CAW heb ik de gegevens van de onthaalmoeder gekregen. Ik nam contact met haar op en bracht een bezoek. Ik had een goed gesprek, de onthaalmoeder vertelde mij dat ze wekelijks informatie zou doorsturen over Milana.
3 dagen later kreeg ik een telefoon van solidariteit voor het gezin en kreeg de mededeling dat ik geen recht had op informatie omdat volgens het vonnis ik enkel beperkt bezoekrecht heb.
Ik maakte een afspraak met solidariteit voor het gezin, en vroeg mij aan te tonen waar in het vonnis dat dit stond, omdat het vonnis schrijft dat wij beide ouders instaan voor de opvoeding van het kind en dat informatie over het kind mij niet mag ontzegd worden. Ze legden mij het vonnis voor dat ze doorgestuurd kregen van Klemenswerk.  Ik kwam tot de constatatie dat ze ENKEL over de ONEVEN pagina’s beschikken van het vonnis, blijkbaar had de persoon die mij contacteerde NIET EENS het vonnis gelezen en de persoon die mij te woord stond blijkbaar ook niet. (Bij het lezen van een document zou men volgens mij merken dat er pagina’s ontbreken!) Maw had ik geen recht op informatie door een vonnis dat zij niet eens gelezen hadden!
Toen het probleem met het vonnis aan de orde kwam, werd de reden verschoven naar het contract dat ze met de mama hadden. Omdat ze met de mama een Nederlands contract (mama kon nauwelijks Nederlands toen het contract ondertekend werd) opgemaakt hebben, heb ik geen recht als vader om iets te weten of om informatie door te geven. Maw zou een contract van solidariteit voor het gezin BOVEN de wet staan.
Ik kwam ook te weten dat indien de mama het kind niet zou ophalen, dat zij dan over telefoonnummers beschikten in geval van nood. Mijn nummer stond daar niet bij.
Indien de beide nummers niet zouden beantwoord worden, dan zou Milana geplaatst worden in een noodopvang in Evergem. ZONDER dat ik als vader daar iets zou van vernemen! Niemand van solidariteit voor het gezin had enige contactgegevens van mij en wist zelfs niet van mijn bestaan af!
Later kreeg ik nog een schrijven van Solidariteit voor het gezin, waarin een brief in bijlage stak met de voorwaarden en daarin stond dat ik Milana niet mag ophalen tijden het verblijf van Milana bij de mama (er is geen sprake van informatie)
Wel is er sprake dat ze geen informatie doorgeven aan derden, terwijl ze WEL informatie doorgegeven hebben aan CAW en aan de sociale onderzoekster. Maw houden ze zich niet eens aan hun EIGEN voorwaarden.

Later kwam er opnieuw een tussenkomst van CAW, die ons beide ouders een overeenkomst liet tekenen, waardoor Solidariteit voor het gezin mij als eerste in rang zou op de hoogte brengen.Maw tussenkomst van een derde partij zoals CAW kan een regeling maken, BOVEN het contract en BOVEN de uitspraak van een vonnis. Terwijl ik als vader geen enkele inspraak heb.

10 jul 2013

Klacht neergelegd bij Directeur CAW

Op 07 mei 2013 heb ik een mail gestuurd naar de directeur van CAW, omwille van de werking binnen Klemenswerk, feit dat de “begeleidster” Rosi Vervaet de zaken anders gaat vertellen dan ze in werkelijkheid zijn en dat zij informatie achter aan het houden is/verbergen. Ik kreeg vrij snel antwoord dat de locale directeur mij zou contacteren.  Hiervoor heb ik nog een reminder moeten sturen.
Uiteindelijk had ik een afspraak met de Locale directeur, hij vertelde mij dat er mogelijks inschattingsfouten waren gemaakt omdat door mijn ex-partner sprake was van agressiviteit, daardoor werd communicatie naar mij toe geblokt, uit veiligheid. Vreemd want ik was bij Rosi Vervaet aanwezig enkele dagen nadat mijn ex-partner aankwam in het opvangtehuis en Rosi Vervaet weigerde naar mijn verhaal te luisteren, ze wou niet weten dat mijn ex-partner het kind al een paar keer had laten vallen, dat ze geen eten wou geven, geen drinken, enz…. Rosi Vervaet vond dat dit een manier was om mijn ex-partner “zwart” te maken, terwijl ik wou doorgeven WAAROM er discussies waren bij ons in de relatie.

Op de afspraak met de heer Slock werden een paar zaken voorgesteld om de situatie terug in evenwicht te krijgen, er zou een extern persoon aangesteld worden om te communiceren met Klemenswerk.
Dit gebeurde ook en ik kreeg het gevoel dat er betering kwam in de situatie, hierdoor kreeg ik inzicht in het doktersdossier van Milana, en kreeg ik de informatie van de onthaalmoeder (ex wou aan geen kanten doorgeven wie dit was, waar, enz..)
Eindelijk op weg naar een correcte situatie leek mij.
Ik kreeg het telefoonnummer van de onthaalmoeder waar Milana verblijft alle dagen, ik maakte een afspraak met haar en was meer gerustgesteld te weten waar Milana alle dagen verblijft.
De dag erna kwam Rosi Vervaet opnieuw in actie, zij had contact gehad met solidariteit voor het gezin en doorgegeven dat ik Enkel Milana mocht zien op eerste en derde weekeinde van de maand. Ik kreeg een telefoon van solidariteit van het gezin om mij te melden dat ik geen recht meer had op informatie, de reden was omdat het zo was volgens het vonnis volgens hen. Later maakte ik een afspraak met Solidariteit om dit te bespreken, ze toonden mij het vonnis, ik stelde vast dat zij enkel over de ONEVEN pagina’s beschikten, terwijl het in het vonnis staat dat wij als ouders dezelfde kansen hadden. De bediende had niet eens het vonnis gelezen, anders had zij direct gezien dat het vonnis niet compleet was.
Blijkbaar had Rosi Vervaet “per vergissing” de even pagina’s “vergeten” doorsturen.

07 jul 2013

Neus-keel-oren arts bezoek

Door de tussenkomst van CAW is het gelukt om met Milana naar de neus-keel-oren arts te gaan (welke sinds mei geweigerd worden door de mama)
Zoals verwacht leek de consultatie niet overbodig, Milana moet antibiotica toegediend krijgen en het is raadzaam om Milana weg te houden van leeftijdgenootjes. Hier het dossier
Ik wil liefst zelf de medicatie toedienen, daar ik mijn ex niet vertrouw dat zij dit op een correcte manier doet (en of ze het wel doet!) maar ik zie Milana pas vanaf 16juli, wegens de zomervakantie)

Ik communiceer met CAW dat de mama dit mag toedienen maar onder toezicht.

Uiteindelijk gaat mijn ex-partner bij wijkgezondheidscentrum Rabot om daar te gaan vertellen dat ze naar NKO arts geweest was en het voorschrift van de medicatie kwijt is, ze namen contact op met NKO arts en schreven een voorschrift voor de medicatie. Het weghouden van leeftijdgenootjes vind ze ook niet belangrijk, haar dokters vinden dit pas belangrijk wanneer het kind aanhoudend zou ziek zijn/blijven (terwijl ze eigenlijk al maanden NON-stop ziek is). Ex heeft daar de waarheid ook iets verdraaid > zie hier
Er is nog een test nodig voor haar oren, ik laat via dit CAW weten, mama wil Milana wel meegeven voor de test MAAR ik moet in ruil Milana 1 dag afgeven tijdens de zomervakantie.
(mama wil enkel maar ruilen, zelfs als het over de gezondheid gaat van haar baby) Ik gaf ook door dat mijn ex-partner mocht gaan voor de test maar uiteindelijk besloot ze dan maar dat ik het moet doen tijdens mijn periode in de zomervakantie (maw diende Milana nog 20 dagen te wachten om er zeker van te zijn dat er geen problemen waren, dat haar trommelvlies zou kunnen scheuren, enz.. dat was niet zo belangrijk)

28 jun 2013

Mama weigert Neus-keel-oren arts

Milana is constant ziek elke keer dat ik haar ophaal, ik ga steeds bij een dokter van wacht hiervoor, (zie dokterattesten)
Daar dit al maanden het geval is maakt de dokter van wacht zich zorgen en adviseert om Milana te laten onderzoeken door een neus-keel-oren arts, dit om poliepen uit te sluiten.

Ik stuur aan mijn ex-partner een email met de datum dat ik Milana kom ophalen voor het onderzoek, ik krijg een email terug dat zij naar de arts zal gaan. Ik wil dit zelf doen, doordat ik haar aan geen kanten vertrouw wegens de leugens die zij constant vertelt, ook naar de dokter toe is het belangrijk om de symptomen door te geven, mijn ex is bekwaam om te zeggen dat alles in orde is en dat Milana enkel ziek is omdat ze bij mij is.
Toen ik Milana ging ophalen weigerde mijn ex om Milana mee te laten gaan met me, ik sprak één van de bedienden aan bij Klemenswerk maar zij wilden zich daar niet mee moeien. Terwijl ik reeds enkele maanden aan de alarmbel trek dat het niet goed gaat met Milana haar gezondheid, kijkt men bij Klemenswerk de andere kant op, maw verzuim naar een kind van 13maand oud! Terwijl Klemenswerk onderdeel uitmaakt van CAW (centrum algemeen welzijn), waar zij diensten hebben die instaan voor kinderverwaarlozing, terwijl het onder hun dak aan het gebeuren is!
Mijn ex-partner staat mij aan de deur uit te lachen.

Ik heb de afspraak moeten afzeggen bij de dokter.

Ik stuurde later nog een aangetekend schrijven naar mijn ex om haar er nogmaals op te drukken dat Milana bij de specialiste dient te gaan. Ik vroeg voor een andere datum. Het enige antwoord dat ik kreeg van haar is dat ik beter mijn geld van aangetekend schrijven zou bewaren en gebruiken voor mijn nieuwe familie (om een of andere reden heeft ze nu waanideeën dat ik een Pakistaanse vriendin heb!)

07 mei 2013

Ex gaat terug naar Oekraïne

Ik kreeg een sms dat ze terug naar Oekraïne gaat met Milana.
Voor haar is Milana enkel een manier om mij te pesten.
Ik zie Milana slechts 66uur per maand, ik mis haar en maak mij zeer veel zorgen over haar gezondheid en vooruitgang, waar ik allemaal niets kan aan doen. Ik moet de mooie baby tijd missen en dan zijn zulke berichten ECHT niet aangenaam.

Als ze het meent dat ze naar Oekraïne gaat, dan zal ik Milana nooit meer zien en mij altijd vragen moeten blijven stellen hoe het met haar is.

Als ze het doet gewoon om mij te pesten en te kwetsen, dan is dit zeer laag! Een vader berichten sturen dat hij zijn kind nooit meer zou zien is ZEER kwetsend!

05 mei 2013

Milana is heel ziek

Op zaterdag 2 maart 2013 mag ik opnieuw Milana ophalen, de avond ervoor om 23u kreeg ik een sms van mijn ex, waarin ze schrijft dat Milana ziek is en dat ze beter bij de mama blijft, indien ik haar toch zou ophalen, dan wil ze niet dat er gesproken wordt.
Uiteindelijk ga ik Milana ophalen, als ik aankom met de wagen aan Klemenswerk met de wagen, dan staat mijn ex buiten mij op te wachten met Milana in de maxi cosi (Milana had toen 39,2° koorts)
Terwijl ik mij parkeerde stapte mijn ex naar het midden van de straat en plaatste de maxi cosi midden van de straat.
Ik neem bijna altijd iemand mee om te voorkomen dat mijn ex leugens gaat vertellen over de omgang, ik heb enkele seconden gewacht om Milana uit de maxi cosi te halen terwijl die persoon de foto nam (doordat mijn ex nogal de gewoonte heeft om te liegen en de waarheid te verdraaien, neem ik overal een foto van)
Ik nam Milana uit de maxi cosi en plaatste haar in de kinderstoel in de wagen, terwijl mijn ex de maxi cosi kwam weghalen van de straat, ze plaatste deze binnen en ging weg door de tunnel (ex staat verder te kijken)
Milana was er erg aan toe (bekijk de video) , haar neus verstopt, lopende neus, 39,2° koorts, hoesten, zeer hees, lastige ademhaling, enz…
Ik ging naar de dokter waar gediagnosticeerd werd dat Milana een keelontsteking had, infectie luchtwegen, vocht in haar oor en oorontsteking, de dokter schreef 4 medicaties voor.

Ik deed ook aangifte bij de politie over de manier dat de mama Milana midden van de straat had geplaatst.
Milana huilde de ganse nacht, om de 20 minuten werd ze wakker en krijste 5-10 minuten, gevolgd met gehoest.
Ik had zo medelijden met Milana en het feit dat ik zéér hard mijn twijfels heb aan de verzorging die ze krijgt.

Ik heb besloten om Milana niet terug te brengen op zondagavond, ik vond dat ik diende in te grijpen. Ik heb een sms gestuurd dat ik Milana niet terugbreng, dat ik ze bij mij hou om haar de kans te geven om haar te genezen.
Mijn ex ging naar de politie hiervoor, ze belden mij en ik vertelde hen dat ik dit deed omwille van haar gezondheid, dat ik ze terugbreng als ze genezen is.

Elke dag stuurde ik video, foto’s en email naar mijn ex om de toestand van Milana mee te delen zie link
op vrijdag 8 maart 2013 kwam de politie in burger Milana ophalen, ze zagen dat ze nog steeds ziek was maar ik had het vonnis overtreden en diende haar mee te geven, de mama en haar advocate stonden na half uur aan mijn deur om haar mee te nemen. Ik diende te verschijnen in de raadkamer van eerste aanleg voor een correctionele veroordeling, uiteindelijk werd dit opgeschort, ik heb hierdoor wel 3 jaar voorwaardelijk. Naar mijn inziens heb ik voorwaardelijk voor het redden van Milana.

02 mrt 2013

een dag extra wegens verjaardag

Normaal zou Milana mij ganse maand niet zien omdat de krokusvakantie valt op het moment van mijn bezoekrecht.Door het feit dat het mijn verjaardag is, mag ik haar ophalen voor 9 uurtjes, daarna is het pas 2 maart dat we elkaar zullen zien 🙁
Opnieuw dezelfde zaken, mijn ex laat mij weer aan de deur wachten, uiteindelijk doet ze open en zegt dat Milana ziek is en dat ze een doktersbriefje heeft.
Ik vraag haar het briefje en ze gaat het zoeken, laat me 20minuten wachten om dan te zeggen dat het briefje in het bureau ligt bij Klemenswerk en doordat er niemand werkt in het weekeinde, kan ze er niet aan.
Ik heb mijn twijfels of er een doktersbriefje is, enkele maanden later kan ik aan doktersdossier geraken en er bleek inderdaad een briefje te zijn (zie link doktersattest wijkgezondheidscentrum rabot).
ook schrijft de dokter dat hij de patiënte onderzocht en ondervraagt heeft, straf dat een dokter een kind van 9 maand kan ondervragen, ze is er blijkbaar op achteruit gegaan want op 15 maanden kon ze niets meer van woordjes en de dokter was er toch in geslaagd om haar te ondervragen!

 

10 feb 2013

vlooienbeten en onthaalmoeder

Tijdens mijn weekeinde 2-3 februari 2013 merkte ik vlooienbeten op bij Milana, ik vroeg mijn ex hierover, eerst viel ze uit de lucht.
Ze wist totaal van niets, daarna probeerde ze dit in mijn schoenen te schuiven en pas daarna wist ze te zeggen dat ze er al van wist, ze had het zelfs gevraagd aan de dokter.
Volgens haar verhaal kon het onmogelijk zijn van bij Klemenswerk omdat daar enkel “mishandelde vrouwen van rijken mannen” wonen (om nog eens aan te tonen naar welke stomme zaken ik moet luisteren die mijn ex uitkraamt!) Ook schreef ze dat ze daar geen dieren hebben (later kwam ik te weten dat daar wel bewoners zijn met dieren (een Stafforthire terrier dan nog, staat op #1 bij de meest gevaarlijke honden, deze verblijft in een opvangcentrum voor vrouwen en koppels!! )

Hierdoor kreeg ik ook te horen dat Milana bij een onthaalmoeder zit???
Terwijl Milana mij slechts 43 uur per maand kan zien omwille van het feit dat ze een vast hechtingsfiguur moet hebben, steekt de mama haar alle dagen bij een onthaalmoeder!
Als de mama geen tijd heeft, kan ze altijd Milana bij mij brengen of ik haal haar op en Milana zou nog even veel tijd met de mama doorbrengen, dit zou totaal geen verschil uitmaken kwestie van hechtingsfiguur of heen en weer brengen van een kind. Mijn ex-partner heeft liever dat Milana bij een wildvreemde persoon zit ipv bij haar papa, terwijl ze zeer goed weet dat ik zeer goed omga met Milana en de juiste zorgen geef!
Het weghouden van een kind bij de papa is één van de lelijkste dingen die men kan doen. Een kind heeft recht op een vader en een moeder. Dit is blijkbaar ook iets waar de wet een probleem mee heeft.

03 feb 2013

Milana ophalen 1e bezoekrecht

Ik haal Milana op op 19 januari 2013 om 09u, ik bel aan bij Klemenswerk waar er geen antwoord komt, na een aantal minuten bel ik opnieuw aan, waarna een venster open gaat op eerste verdiep, een man die mij vraagt wat er is.
Ik vertel dat ik mijn dochtertje kom ophalen, waarna hij weer opnieuw verdwijnt, na enkele minuten bel ik nogmaals aan, uiteindelijk 10 minuten later gaat de deur open. Ex-partner heeft er blijkbaar plezier in om mij aan de deur te laten wachten.

Milana is in slaap gevallen in de wagen, als ik thuis kom slaapt ze nog, ik sta te popelen dat ze wakker wordt, ik zie ze slechts 66 uur op een maand, waarvan ze 20 uur slaapt en dan nog 2 uur voor het vervoer eraf, uiteindelijk ziet Milana mij slechts 43 uur per maand 🙁
Milana haar neus is nog steeds verstopt, ik vraag aan ex-partner of de neusspray geeft, ze beweert van wel, ik vraag om deze mee te geven en dan zegt ze dat ze geen geld had om neusspray te kopen, volgens haar gaat de uitkering die ze krijgt naar Klemenswerk, ook kinderbijdrage en alimentatie. Opnieuw een leugen van de mama, daar ze eerst zegt dat ze wel geeft en daarna zegt dat ze geen geld heeft.
Ik geniet van de tijd samen met Milana, haar ademen is zeer zwaar en ze is hees ook. Ik maak mij zorgen. Maar ik moet haar terug afgeven de dag erna.

Op 02 februari kan ik terug Milana ophalen, opnieuw hetzelfde ritueel, een man vanuit het venster op eerste verdiep roept mij toe. Daarna komt de man opendoen.Als ik in de gang sta, krijg ik een sms dat ex-partner de nageltjes aan het knippen is van Milana en dat ik moet wachten, ik stuur terug dat het 09u is en dat ze moest klaar zijn. Ik vertrek opnieuw pas 10 minuten later omdat ex-partner het weer kunnen rekken heeft.

Milana is nog steeds ziek, een verstopte neus en haar ademen is zwaar. Ik heb ondertussen een neusspray gekocht en verzorg haar, dit heeft vrij weinig nut omdat het slechts 33 uren is dat ze bij mij verblijft, ik breng Milana terug op zondag 18u, bezorgd omdat ik het gevoel heb dat ze niet de nodige zorgen krijgt. Ik vraag mijn ex-partner om mij doktersattesten te geven en bewijzen van apotheek, zo ik gerust ben dat Milana de nodige zorgen krijgt.
Mijn ex-partner weigert dit, ze zegt dat dit in het bureau ligt van Klemenswerk, andere keren zegt ze dat het bij de advocaat ligt.

Ook merkte ik vlooienbeten op op Milana haar beentje, ik vroeg via sms aan mijn ex-partner, waar de vlooienbeten vandaan komen, waarop zij mij dit in de schoenen probeerde te schuiven, dat deze van bij mij komen, pas enkele sms’en later schrijft ze dat ze de dag ervoor ook al vlooienbeten had, dat zelfs de dokter dit had gezien.

19 jan 2013

Leugens & misleiding van rechtbank

In het vredegerecht verklaarde de tegenpartij dat mijn ex moeten vluchten is omdat ik haar regelmatig hardhandig aanpak.
Terwijl ik de stappen ondernomen had dat mijn ex het huis moest verlaten omdat totaal niet met haar samen te leven viel. Zie onder de talloze sms’en die ze stuurde waarin ze mij verwijt dat ik haar uit het huis gezet heb, deze zijn in tegenstrijd met het verhaal dat ze op de rechtbank vertelden is omgekeerd van de waarheid!
Milana en ik zullen elkaar slechts 66u per maand zien door de uitspraak van de rechter die misleidt werd door de tegenpartij. klik hier voor de tegenstrijdigheden van hun verhaal

16 jan 2013

Het vredegerecht

Vrouwe justitia (na de uitspraak is mij duidelijk waarom ze spreken van “vrouwe” justitia!
Vandaag 15 januari 2013 komt de zaak voor op het vredegerecht(is alweer 16 dagen geleden dat ik Milana zag)
De zitting was gepland om 09u maar werd verschoven tot 11u (nog 2 uurtjes lijden) , ik kreeg om 08u32 een mail van mijn advocaat dat hij juist de conclusies ontvangen had van de tegenpartij (28min voordat de rechtszaak zou doorgaan)
Ik was verwonderd om dit te lezen, daarin stond dat mijn ex-partner het huis moeten ontvluchten is (terwijl ik haar uit het huis gezet heb) omwille van mijn dominant gedrag, dat zij al maanden in een hel leeft met mij en ze regelmatig “hardhandig” werd aangepakt door mij.
Deze leugens kon ik vrij makkelijk weerleggen, doordat ik verschillende sms’en heb waarin ze mij verwijt dat ik haar uit het huis wou, ook sms’en waarin staat dat ze “gaat proberen om minder dominant” te zijn. Blijkt in de rechtbank dat je dit niet kan tonen omdat deze zaken niet in het dossier zitten! Ik kon mijn oren niet geloven van de tegenpartij, ik bleek een tiran te zijn, die geen seconde tijd heeft omdat ik non-stop aan het werken ben, dat ik mijn stress af reageer op mijn ex-partner en Milana, enz… Ik wou enkele zaken weerleggen van de leugens die de tegenpartij vertelde over mij maar ik werd de mond gesnoerd door de advocate, die mij als een klein kind zei dat ik moest zwijgen als zij aan het praten was.

Eigenlijk had ik moeten aanvragen om de zitting te verplaatsen, zodat ik de conclusie van de tegenpartij kon weerleggen maar de strategie van de tegenpartij had blijkbaar goed gewerkt.
Ze nemen uw kind weg van u, uiteindelijk ben je emotioneel een wrak, op de rechtbank hadden ze Milana mee, die ik voor enkele minuutjes kon vasthouden en dan binnen in de rechtbank.

Elk (ex-partner, haar advocate, mijn advocaat en ik) hadden +/- 5minuten om iets te zeggen en de zitting was gedaan.

Paar dagen later kreeg ik het vonnis waarin stond dat we beiden goede ouders blijken en samen voor de opvoeding moeten instaan van Milana, ook gezamenlijke beslissingen te nemen.
De hoofdverblijfplaats is bij de mama omdat de rechter vond dat dit beter was voor Milana, om niet ganse tijd heen en weer te moeten. Ik kreeg een bezoekrecht om de 14 dagen, om de 2 weken mag ik Milana ophalen van zaterdag 09u tot zondag 18u. Ik dien haar op te halen en te brengen, mama mag gewoon in haar bed blijven liggen, ik mag taxi-chauffeur spelen. Volgens de rechter is het belangrijk dat een kind regelmaat heeft en een hechtingsfiguur, zijnde de mama.

De kinderbijdrage is voor de moeder en ik moet 200 euro per maand betalen voor Milana (volgens onderzoek kost een baby 200 euro per maand, dus zonder dat mijn ex-partner iets moet betalen, heeft zij een budget van 350 euro, maw ze verdient nog iets aan ook)
Er is een vakantie regeling:
– de krokusvakantie Milana bij de mama
– de paasvakantie is 1e week voor mama en 2de week voor papa
– zomervakantie:  juli: 2 weken bij de mama, 2 weken bij papa, augustus: 2 weken bij de mama, 2 weken bij papa
– herfstvakantie Milana bij papa
– vaderdag en mijn verjaardag bij de papa (van 10u tot 19u)
– moederdag en ex-partner bij de mama (uur speelt geen rol, ze is daar toch altijd, tenzij het juist zou vallen op de enkele uurtjes dat ik met Milana kan doorbrengen, ze ziet mij zo zelden en dit zou ons nog afgenomen worden!)
Vonnis loopt tot 30 november 2013

Dus de eerste keer dat Milana haar papa terug zou zien is 19 januari 2013, ondertussen had Milana nauwelijks een papa (62 uur in een periode van 53 dagen (1272 uren) )

15 jan 2013

Voorstel tegenpartij

Enkele dagen na de samenkomst kreeg ik door van mijn advocaat dat ik Milana mag ophalen op 24 december 2012 om 12u en terugbrengen op 25 december 2012 om 19u
en op 29 december 2012 van 12u en terugbrengen op 30 december 2012 19u. Verder totaal geen regeling.
Uiteindelijk haalde ik Milana op bij Klemenswerk waar mijn ex-partner en Milana nog steeds verbleven.
Mijn ex-partner scheen van niets te weten en diende eerst naar haar advocate te telefoneren, ik zag er enorm naar uit om Milana te zien, daar het ondertussen alweer 7 dagen geleden was dat ik haar 55 minuten kon zien.
Uiteindelijk heeft mijn ex-partner het nog 20 minuten kunnen rekken voordat ze Milana wou meegeven. Ik kreeg een document mee dat door een van de bedienden van Klemenswerk werd opgesteld, dat Milana 20 minuten later werd afgehaald, als compensatie mocht ik Milana 20 minuten later terugbrengen.

Het waren ideale momenten om samen met Milana te kunnen doorbrengen, los van de vele sms’en die ik kreeg, in totaal stuurde ze bijna 50 sms’en (zie pagina sms kerst) , met verwijten enz…
Milana haar neus was zeer verstopt en ze ademde zwaarder dan normaal, ik ging bij de dokter van wacht en hij schreef een neusspray voor, hij stelde mij gerust dat het waarschijnlijk niet erg was maar voor Milana zou het aangenamer zijn om neusdruppels te krijgen, zodat ze minder last had.
Daar ik de dokter pas raadpleegde op zondagnamiddag, heb ik aan mijn ex-partner het voorschrift gegeven voor de neusdruppels. Ik gaf een kopie van dokter en het voorschrift. Opnieuw ontstond een discussie omdat ze moest weten wie die dokter was (terwijl het gedrukt om een doktersattest staat)
Uiteindelijk stuurde ze mij later sms dat ze de dokter gebeld heeft en dat het niet nodig was, ik had daar mijn bedenkingen bij waarom een dokter een neusspray voorschrijft die eigenlijk niet nodig zou zijn.

21 dec 2012

Voorstel tegenpartij

Uiteindelijk had ik op dezelfde dag nog (3 dec. 2012) een advocaat kunnen bereiken die mij de dag later kon ontvangen. Daar ik zo spoedig mogelijk wou handelen omdat ik zo snel mogelijk een regeling wou dat ik Milana zou kunnen zien.
Er werd een afspraak gemaakt op dinsdag 18 december 2012, waar mijn ex, haar advocaat, mijn advocaat en ik zou aanwezig zijn. Deze ontmoeting had plaats in het gerechtsgebouw te Gent.Uiteindelijk bleek Rosi Vervaet, de “begeleidster” van mijn ex-partner ook aanwezig te zijn (Eigenlijk is Klemenswerk een Opvangcentrum voor Vrouwen en Gezinnen maar blijkt dat het personeel zich ook inlaat met de gerechtelijke zaken, ik veronderstel dat Rosi Vervaet ook geen opleiding genoten heeft voor zulke gesprekken.

Op de samenkomst zag ik voor de eerste keer Milana terug (had toen Milana al 24 dagen niet gezien! dit zonder enige reden!) Ik was verbaasd dat Milana haar haar geknipt was omdat dit ook een van de vele discussies was dat ik met mijn ex-partner had, volgens haar mag een je een kind haar haar niet knippen vóór het eerste levensjaar, omdat het kind dan later nooit veel haar zou hebben (ik had mij neergelegd bij haar “verknipt” idee en had haarbandjes gekocht omdat Milana haar haar steeds in haar ogen ging en dat ik vreesde dat ze hierdoor een nerveuze tik zou krijgen)

Op de samenkomst stelde mijn advocaat voor om Milana om de week bij mij te laten verblijven, de advocate van de tegenpartij was daar niet mee akkoord en wou eventueel om de 2 dagen (2 dagen bij mij, 2 dagen bij mijn ex)
Mijn ex-partner stelde zelfs voor dat ik ze alle dagen mocht zien. Er werd ook gediscussieerd over de reden waarom er ruzie was tussen ons. Ik verklaarde opnieuw dat het was omdat alles diende te gebeuren volgens de zin van mijn ex-partner en dat sommige van haar ideeën totaal niet goed waren voor Milana.

Uiteindelijk heeft is advocate en mijn ex-partner naar buiten gegaan, samen met Rosi Vervaet omdat mijn ex-partner en haar advocate aan onenig waren met elkaar (tenslotte verwacht je dat de advocate en haar cliënte op elkaar zijn afgesteld)
Mijn advocaat, Milana en ik bleven alleen achter in het lokaal, terwijl buiten de 3 aan het discussiëren waren. Na 15minuten is mijn advocaat gaan zeggen dat we door moeten (waren daar al 40 minuten) en gevraagd aan de advocate om dan maar een voorstel door te sturen als zij tot een akkoord waren gekomen.

Ik had een speeltje mee voor Milana, ik vond het eigenlijk vreemd dat niemand iets voorzien had om Milana bezig te houden,  van 3 vrouwen die elk moeder zijn, verwacht je toch dat ze aan het kind denken. In plaats daarvan stonden ze in de gang te discussiëren, terwijl Milana achterbleef bij mijn advocaat en ik.

18 dec 2012

Klemenswerk Rosi Vervaet

Op 03 december had ik nog steeds geen gehoor gekregen van Klemenswerk, waar mijn ex reeds enkele dagen verbleef.
Ik nam zelf contact op en kreeg te horen dat ze mij later zouden contacteren. Ik stond erop op direct een afspraak te verkrijgen, daar ik reeds 5 dagen Milana niet had gezien.
Na aandringen kreeg ik van Rosi Vervaet te horen dat ik kon langskomen maar niet in het opvangtehuis waar mijn ex en Milana verblijven maar in het opvangtehuis voor mannen aan de overkant.
Ik kwam daar aan, weliswaar opgewonden door het feit dat ik al 5 dagen Milana niet gezien had, tevens totaal geen nieuws van haar.
Rosi Vervaet en ik namen plaats in een “ontvangstruimte” paar stoelen die bij elkaar geschoven werden. Ik sprak met haar dat ik Milana wou zien, zij vertelde mij dat dit niet mogelijk was.
Ik vertelde haar dat er totaal geen reden is waarom ik Milana niet zou mogen zien, dat ik een goede vader ben en nog nooit verkeerd handelde met Milana, dat de mama daarentegen diegene was die Milana al 3x had laten vallen, dat ze geen eten of drinken wou geven, dat ze het kind in de volle zon plaatste (omdat ze geen rekening mee gehouden had dat de zon verplaatst en de schaduw niet op dezelfde plaats bleef).

Rosi Vervaet vertelde mij op een hautaine toon dat ze daar niets wou van horen, dat het niet de bedoeling is dat we elkaar “zwartmaken” als partners.
Het was helemaal niet mijn bedoeling om mijn in een slecht daglicht te plaatsen, ik wou enkel de volledige situatie schetsen, zo zij begreep dat ik als vader goed zorg draag voor Milana.
Rosi Vervaet had daar totaal geen gehoor voor, zij vertelde mij dat ik via kort geding diende een regeling te bekomen.

Ik ging kwaad buiten en belde een advocaat, welke pas tijd had voor een afspraak op 28 december, ik vroeg voor een aderen advocaat aan te raden, deze had pas tijd voor een afspraak op 14 december.
Mijn eerste zorg was dat ik Milana niet meer zou te zien krijgen voor het einde van het jaar! Dit leek mij zeer onredelijk en onnodig.
Achteraf zocht ik Rosi Vervaet op via facebook, blijkt dat zij de trotse moeder is van 2 kinderen, die er geen enkele moeite mee heeft om een vader weg te houden van een kind en om een kind weg te houden van de vader. Ik stel mij vragen bij de opleiding van Rosi Vervaet, of zij enige pedagogische kennis heeft om zulke beslissingen te nemen (zie email ).

Later komen de leugens naar boven van Rosi Vervaet

03 dec 2012

Waarom krijgt een vader geen rechten?

Ons dochtertje Milana werd geboren op 20 april 2012. Doordat we als partners constant discussie hadden ivm de zorgen over ons dochtertje die toen 6 maand oud was, was de situatie niet meer uit te houden.Mijn ex wou vb geen eten geven aan het kind, geen drinken, discussieerde over het verzorgen van luierwonden, had het kind reeds 3x laten vallen, plaatste Milana in de zomer in de slaapkamer met alle lichten aan en ramen open, waardoor Milana dag erna volstond met muggenbeten. De situatie was ondraaglijk, er waren zeer hevige discussies, enz.. waardoor ik besloten heb dat zij de woonst diende te verlaten.
Vanaf dan kwam ik in een wereld terecht waarvan ik het bestaan niet afwist. Reeds maanden zie ik nauwelijks mijn dochtertje, ze is constant ziek, heeft achterstand, enz.. Dit allemaal gesteund door de wet. Zij geven alle rechten aan moeders en GEEN rechten aan vaders. Maw ze zorgen dat een kind geen vader heeft.

30 nov 2012

Noodopvang De Schelp CAW Artevelde

Mijn ex en Milana werden opgevangen in een noodopvang (De Schelp), dit doordat zij geen vrienden of familie heeft hier in België.
Ik heb ook gesproken met de verantwoordelijke daar, de redenen uitgelegd waarom wij als partner niet overeenkwamen. Ze gaf mij later door dat ze met mijn ex sprak en dat onze verhalen overeenkwamen, ook vertelde ze mij dat mijn ex er niet negatief tegenover stond dat ik Milana zou zien (zie link).

Het was belangrijk dat wij als partners uit elkaar gingen om de druk van de ketel te halen. Mijn idee was dat mijn ex zou normaal leren omgaan met Milana ipv haar ideeën steeds te laten primeren.
Ik kreeg 2 dagen later door van de verantwoordelijke dat mijn ex en kind overgeplaatst werden naar Klemenswerk en dat de begeleidster met mij contact zou opnemen.

29 nov 2012