Geen vooruitzicht

Sinds 27 december 2013 heb ik Milana nog gezien, ik weet niets van haar, enz…
Gisteren vernam ik dat er nog geen besluiten zijn neergelegd omdat de tegenpartij zoals altijd gewoon op alles nee zegt.
Er werd een voorstel ingediend bij de tegenpartij zo Milana haar vader kan zien. Ze gaan niet akkoord met het feit dat de moeder Milana zou komen ophalen. Ik MOET Milana ophalen in ik MOET Milana terugbrengen.
Het afhalen door de mama is een te grote last voor haar, omdat ze geen rijbewijs heeft en daarom gaat de tegenpartij ervan uit dat ik dwars zit daar ik een gedeeld vervoer wil. De reden dat ik een gedeeld vervoer wens is in de eerste plaats omdat Milana slechts 66 uur per maand met mij kan doorbrengen, waarvan de reistijd van het ophalen en brengen er nog eens vanaf gaan.
Ook riskeer ik elke keer bij het terugbrengen dat de kans bestaat dat ik te laat ben en riskeer ik boete, gevangenisstraf en de kans dat Milana en ik elkaar nog minder zien.
De last die de mama opgeeft om Milana op te halen lijkt mij overdreven, daar dit slechts 2x per maand is en dat zij reeds 1 jaar dagelijks Milana naar een onthaalmoeder brengt in de ochtend en Milana’s avonds ophaalt bij de onthaalmoeder.
Ik heb maanden voorgesteld dat ik Milana zou ophalen en brengen om tijd bij mij door te brengen ipv bij een onthaalmoeder maar ex koos ervoor ondanks dat zij geen rijbewijs heeft en het lastig is voor haar om toch met de bus steeds de moeite te overbruggen om Milana elke dag te brengen en te halen. De last om ervoor te zorgen dat Milana zeker geen tijd bij haar vader kan verblijven, is blijkbaar minder zwaar dan haar kind op te halen. Ze verkiest dat Milana aan haar voordeur wordt afgegeven op straat, zoals dit reeds altijd gebeurd is. In tegenstelling dat ik de moeder binnen laat om op een humane manier Milana op te halen.
Maw Milana heeft momenteel GEEN recht op een papa omdat de moeder aan geen kanten van haar comfortabel standpunt wilt afstappen. Ik heb een voorstel naar de tegenpartij gedaan, dat ik Milana zal ophalen en terugbrengen de week later, zo ontneem ik de last van de moeder om het kind te moeten ophalen EN ontneem ik de last die ze heeft om zonder rijbewijs Milana van en naar de onthaalmoeder te brengen. Volgens de tegenpartij is het niet alleen te lastig voor de mama maar zou het voor Milana niet goed zijn om via bus en wandelen zo te moeten reizen.
Het lijkt mij zeer schikkelijk dat ik de last van de mama haar schouders haal en zou het voor Milana beter zijn dat zij niet dagelijks op deze manier moet reizen, ook zou Milana de kans hebben om een vader en een moeder te hebben, evenwaardige ouders zoals het hoort bij elke opvoeding van een kind.
Ik wacht het antwoord af van de tegenpartij. Meestal is elk antwoord “NEEN” – afwachten of tegenpartij eens zal beginnen denken in functie van Milana of dat ze steeds aan haarzelf blijft denken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.