Onrecht

sadfather2Word u als vader onrechtvaardig behandeld in de rechtbank? Krijgt u weinig omgang met uw kind(eren) of ziet u uw kind(eren) helemaal niet?
U bent niet alleen! Dagelijks worden vaders gediscrimineerd in de rechtbank, krijgen niet de rechten die zij verdienen.Als vader bent u een evenwaardige ouder als een moeder, de rechtbank ziet dit anders, terwijl wel een wettelijke regeling bestaat dat ouders evenveel recht hebben.

De wet 18-07-2006 inzake gezagsco-ouderschap is de regel (zie wet onderstaand), doch negeren veel rechters deze wet en via drogredenen krijgen vaders vaak maar een zeer beperkte omgang met het kind, waardoor nog meer wrijvingen ontstaan tussen de ex-partners. De moeder beschikt over alle macht en misbruikt dit via het kind.

De rechtbank spreekt een vonnis uit op basis van discriminatie van geslacht. De grondwet zegt dat iedereen gelijk is voor de wet en dat iedereen gelijke rechten heeft, dagelijks overtreden rechters de wet op gelijke kansen, dmv drogredenen motiveren ze het vonnis. Drogredenen die geen enkel onomstootbaar bewijs zijn, die gebaseerd zijn op éénzijdige onderzoeken. Andere onderzoeken die het tegendeel bewijzen worden niet in acht genomen.

Logo3

Als u als vader slachtoffer bent van deze discriminatie, dat u reeds een geruime tijd vecht voor uw recht zonder resultaat of wanneer u pas in deze situatie terecht kwam. Neem dan contact op met Centrum Ouders (CO2) Wij zijn een onafhankelijke organisatie die dit onrecht aanvecht. We helpen bij juridisch advies en emotionele opvang. Klik hier voor de site CO2

 

 

wet 18-07-2006 co-ouderschap

art 374 $2 het navolgende:
“Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.
Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.
Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen. De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de ouders.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.