Tag Archief: klemenswerk

Klacht neergelegd bij Directeur CAW

Op 07 mei 2013 heb ik een mail gestuurd naar de directeur van CAW, omwille van de werking binnen Klemenswerk, feit dat de “begeleidster” Rosi Vervaet de zaken anders gaat vertellen dan ze in werkelijkheid zijn en dat zij informatie achter aan het houden is/verbergen. Ik kreeg vrij snel antwoord dat de locale directeur mij zou contacteren.  Hiervoor heb ik nog een reminder moeten sturen.
Uiteindelijk had ik een afspraak met de Locale directeur, hij vertelde mij dat er mogelijks inschattingsfouten waren gemaakt omdat door mijn ex-partner sprake was van agressiviteit, daardoor werd communicatie naar mij toe geblokt, uit veiligheid. Vreemd want ik was bij Rosi Vervaet aanwezig enkele dagen nadat mijn ex-partner aankwam in het opvangtehuis en Rosi Vervaet weigerde naar mijn verhaal te luisteren, ze wou niet weten dat mijn ex-partner het kind al een paar keer had laten vallen, dat ze geen eten wou geven, geen drinken, enz…. Rosi Vervaet vond dat dit een manier was om mijn ex-partner “zwart” te maken, terwijl ik wou doorgeven WAAROM er discussies waren bij ons in de relatie.

Op de afspraak met de heer Slock werden een paar zaken voorgesteld om de situatie terug in evenwicht te krijgen, er zou een extern persoon aangesteld worden om te communiceren met Klemenswerk.
Dit gebeurde ook en ik kreeg het gevoel dat er betering kwam in de situatie, hierdoor kreeg ik inzicht in het doktersdossier van Milana, en kreeg ik de informatie van de onthaalmoeder (ex wou aan geen kanten doorgeven wie dit was, waar, enz..)
Eindelijk op weg naar een correcte situatie leek mij.
Ik kreeg het telefoonnummer van de onthaalmoeder waar Milana verblijft alle dagen, ik maakte een afspraak met haar en was meer gerustgesteld te weten waar Milana alle dagen verblijft.
De dag erna kwam Rosi Vervaet opnieuw in actie, zij had contact gehad met solidariteit voor het gezin en doorgegeven dat ik Enkel Milana mocht zien op eerste en derde weekeinde van de maand. Ik kreeg een telefoon van solidariteit van het gezin om mij te melden dat ik geen recht meer had op informatie, de reden was omdat het zo was volgens het vonnis volgens hen. Later maakte ik een afspraak met Solidariteit om dit te bespreken, ze toonden mij het vonnis, ik stelde vast dat zij enkel over de ONEVEN pagina’s beschikten, terwijl het in het vonnis staat dat wij als ouders dezelfde kansen hadden. De bediende had niet eens het vonnis gelezen, anders had zij direct gezien dat het vonnis niet compleet was.
Blijkbaar had Rosi Vervaet “per vergissing” de even pagina’s “vergeten” doorsturen.

07 jul 2013

Milana is heel ziek

Op zaterdag 2 maart 2013 mag ik opnieuw Milana ophalen, de avond ervoor om 23u kreeg ik een sms van mijn ex, waarin ze schrijft dat Milana ziek is en dat ze beter bij de mama blijft, indien ik haar toch zou ophalen, dan wil ze niet dat er gesproken wordt.
Uiteindelijk ga ik Milana ophalen, als ik aankom met de wagen aan Klemenswerk met de wagen, dan staat mijn ex buiten mij op te wachten met Milana in de maxi cosi (Milana had toen 39,2° koorts)
Terwijl ik mij parkeerde stapte mijn ex naar het midden van de straat en plaatste de maxi cosi midden van de straat.
Ik neem bijna altijd iemand mee om te voorkomen dat mijn ex leugens gaat vertellen over de omgang, ik heb enkele seconden gewacht om Milana uit de maxi cosi te halen terwijl die persoon de foto nam (doordat mijn ex nogal de gewoonte heeft om te liegen en de waarheid te verdraaien, neem ik overal een foto van)
Ik nam Milana uit de maxi cosi en plaatste haar in de kinderstoel in de wagen, terwijl mijn ex de maxi cosi kwam weghalen van de straat, ze plaatste deze binnen en ging weg door de tunnel (ex staat verder te kijken)
Milana was er erg aan toe (bekijk de video) , haar neus verstopt, lopende neus, 39,2° koorts, hoesten, zeer hees, lastige ademhaling, enz…
Ik ging naar de dokter waar gediagnosticeerd werd dat Milana een keelontsteking had, infectie luchtwegen, vocht in haar oor en oorontsteking, de dokter schreef 4 medicaties voor.

Ik deed ook aangifte bij de politie over de manier dat de mama Milana midden van de straat had geplaatst.
Milana huilde de ganse nacht, om de 20 minuten werd ze wakker en krijste 5-10 minuten, gevolgd met gehoest.
Ik had zo medelijden met Milana en het feit dat ik zéér hard mijn twijfels heb aan de verzorging die ze krijgt.

Ik heb besloten om Milana niet terug te brengen op zondagavond, ik vond dat ik diende in te grijpen. Ik heb een sms gestuurd dat ik Milana niet terugbreng, dat ik ze bij mij hou om haar de kans te geven om haar te genezen.
Mijn ex ging naar de politie hiervoor, ze belden mij en ik vertelde hen dat ik dit deed omwille van haar gezondheid, dat ik ze terugbreng als ze genezen is.

Elke dag stuurde ik video, foto’s en email naar mijn ex om de toestand van Milana mee te delen zie link
op vrijdag 8 maart 2013 kwam de politie in burger Milana ophalen, ze zagen dat ze nog steeds ziek was maar ik had het vonnis overtreden en diende haar mee te geven, de mama en haar advocate stonden na half uur aan mijn deur om haar mee te nemen. Ik diende te verschijnen in de raadkamer van eerste aanleg voor een correctionele veroordeling, uiteindelijk werd dit opgeschort, ik heb hierdoor wel 3 jaar voorwaardelijk. Naar mijn inziens heb ik voorwaardelijk voor het redden van Milana.

02 mrt 2013

Klemenswerk Rosi Vervaet

Op 03 december had ik nog steeds geen gehoor gekregen van Klemenswerk, waar mijn ex reeds enkele dagen verbleef.
Ik nam zelf contact op en kreeg te horen dat ze mij later zouden contacteren. Ik stond erop op direct een afspraak te verkrijgen, daar ik reeds 5 dagen Milana niet had gezien.
Na aandringen kreeg ik van Rosi Vervaet te horen dat ik kon langskomen maar niet in het opvangtehuis waar mijn ex en Milana verblijven maar in het opvangtehuis voor mannen aan de overkant.
Ik kwam daar aan, weliswaar opgewonden door het feit dat ik al 5 dagen Milana niet gezien had, tevens totaal geen nieuws van haar.
Rosi Vervaet en ik namen plaats in een “ontvangstruimte” paar stoelen die bij elkaar geschoven werden. Ik sprak met haar dat ik Milana wou zien, zij vertelde mij dat dit niet mogelijk was.
Ik vertelde haar dat er totaal geen reden is waarom ik Milana niet zou mogen zien, dat ik een goede vader ben en nog nooit verkeerd handelde met Milana, dat de mama daarentegen diegene was die Milana al 3x had laten vallen, dat ze geen eten of drinken wou geven, dat ze het kind in de volle zon plaatste (omdat ze geen rekening mee gehouden had dat de zon verplaatst en de schaduw niet op dezelfde plaats bleef).

Rosi Vervaet vertelde mij op een hautaine toon dat ze daar niets wou van horen, dat het niet de bedoeling is dat we elkaar “zwartmaken” als partners.
Het was helemaal niet mijn bedoeling om mijn in een slecht daglicht te plaatsen, ik wou enkel de volledige situatie schetsen, zo zij begreep dat ik als vader goed zorg draag voor Milana.
Rosi Vervaet had daar totaal geen gehoor voor, zij vertelde mij dat ik via kort geding diende een regeling te bekomen.

Ik ging kwaad buiten en belde een advocaat, welke pas tijd had voor een afspraak op 28 december, ik vroeg voor een aderen advocaat aan te raden, deze had pas tijd voor een afspraak op 14 december.
Mijn eerste zorg was dat ik Milana niet meer zou te zien krijgen voor het einde van het jaar! Dit leek mij zeer onredelijk en onnodig.
Achteraf zocht ik Rosi Vervaet op via facebook, blijkt dat zij de trotse moeder is van 2 kinderen, die er geen enkele moeite mee heeft om een vader weg te houden van een kind en om een kind weg te houden van de vader. Ik stel mij vragen bij de opleiding van Rosi Vervaet, of zij enige pedagogische kennis heeft om zulke beslissingen te nemen (zie email ).

Later komen de leugens naar boven van Rosi Vervaet

03 dec 2012